skip to Main Content
digimu

DIGIMU

DIGIMU® metal şekillendirme prosesleri sırasında mezoskopik ölçekte mikroyapısal değişiklikleri taklit etmek için endüstriyel bir çözüm önermektir.

DIGIMU®, metalürji, havacılık ve nükleer sektöre ait pek çok sanayi paydaşıyla birlikte on yıldan fazla süredir Merkezi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yürütülen araştırma projelerinin sonucudur.

DIGIMU® tarafından önerilen tam alan yaklaşımı iki temel amaca sahiptir:

DIGIMU®, materyalin heterojenliğini temsil eden sayısal polikristalin mikroyapıları üretir REV’ye uygulanan sınır koşulları, makroskopik ölçekte (makbul noktanın termomekanik döngüsü) bir nokta tarafından tecrübe edilen sınır koşullarını temsil eder.

Sonlu Elemanlar formülasyonu temel alınarak, metal şekillendirme işlemleri sırasında ortaya çıkan çeşitli fiziksel fenomenler simüle edilir (yeniden kristalleştirme, tane büyümesi, ikinci faz parçacıklarına bağlı (Zener pinlemesi vb.).

ThermoCalc

Thermo-Calc bünyesindeki tüm hesaplamalar, yine Thermo-Calc bünyesinde yer alan termodinamik databaselerden faydalanılarak yapılmaktadır. Thermo-Calc kullanıcılarına, farklı türdeki hesaplamalar için, birçok farklı yapıdaki malzemeyi içerisinde barındıran, yüksek kalitedeki databaseler içerisinden geniş bir seçim imkânı sunmaktadır.

Thermo-Calc bünyesinde yer alan database setleri, CALPHAD tekniği baz alınarak, alanında uzman malzeme mühendisleri tarafından, kapsamlı bilimsel araştırmalar, deneysel ve teorik verilerin sistematik olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşturulmuştur.

 • Kararlı ve yarı kararlı heterojen faz denklemlerinin hesaplamaları
 • Faz oranları ve % kompozisyon miktarları
 • Entalpi, ısıl kapasite ve termal dönüşümler gibi termokimyasal hesaplamalar
 • Dönüşüm sıcaklıkları: sıvılaşma – katılaşma
 • Faz dönüşümlerine neden olan majör parametreler
 • Faz diyagramları: (İkili, üçlü ve çoklu komponent içeren)
 • Katılaşma hesaplamalarının Scheil-Gulliver malzeme modellerine uygulanması
 • Kimyasal reaksiyonların termodinamik özellikleri
 • Ve daha birçok termokimyasal hesaplamalarlarda kullanılmaktadır.
thermocalc
digitalclone-for-engineering

DigitalClone for Engineering

DC-E aktarma organları komponentlerinin istatistiksel ömür tahminlerini yapmak için fizik tabanlı modelleri kullanan çok gövdeli sistem dijital ikizdir. Sistem modellemesi, rulman, dişli detaylı analizlerinden simülasyon tabanlı komponent ömür tahminine dünyadaki tek entegre çözümdür. DC-E dışındaki hiçbir çözüm mikroyapı tabanlı yaşam ömrü öngörülerini içermemektedir. Müşteriler DigitalColone modellemeleri sayesinde, tasarım optimizasyonu için uygulanan iterasyonların oranında azaltılabileceğini ve parça kalifikasyonu için harcanan maliyetin ’ye kadar azaltılabileceğini belirtmişlerdir. DC-E geliştiricisi ONATUS çözüm ortağı Sentient Science 20 yılı aşkın süredir ürünlerin yaşam ömrünü artırma, optimum test ve ürün tasarımına yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme deneyimine sahiptir.

Kendi Modellerinizi Oluşturun Sistem ve komponentleri modelleyin, ömrünü değerlendirin FMU (Functional Mockup Unit)’larınızı oluşturun.

Malzeme Karakterizasyonu HMM yazılımsal altyapısı ile parça ömrünün kullanım süresi boyunca tahmini.

Kök Neden Analizi: Filonuzdaki erken hasarların kök neden analizleri yürütülebilmektedir.

Model Yönetimi Ürünlerinizi DigitalClone’da sunmak için çalışma modellerini yükleyin ve yönetin.

Business Value

 • Yenilenebilir Rüzgar Enerjisi, Havacılık ve Demiryolunda türbin ve component teknolojisinin risk analizleri ve tasarım mühendisliği uygulamaları.
 • Veri tabanında mevcutta bulunmayan yeni veya tescilli malzemeleri test edin.
 • Malzemelerin altın listesini oluşturmak ve varlıklarınızı optimum bir şekilde yapılandırmak için duyarlılık çalışmaları yürütün.

DigitalClone for Additive Manufacturing

DC-AM eklemeli imalat ile üretilen parçalar için geliştirilen, proses-mikroyapı-yorulma performansını bağlantılı olarak modelleyen fizik tabanlı Bütünleşik Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği platformudur. Çözüm eklemeli imalat parçalarını tane boyutu, tane morfolojisi, porozite dahil olmak üzere mikro ölçekte sanal olarak analiz eder. Müşteriler DigitalColone modellemeleri sayesinde, tasarım optimizasyonu için uygulanan iterasyonların oranında azaltılabileceğini ve parça kalifikasyonu için harcanan maliyetin ’ye kadar azaltılabileceğini belirtmişlerdir. Parçanın ömrünü tahmin etmek ve en uygun parametreler ile çalışılıp çalışılmadığını analiz etmek için 3 ana adım DC-AM’de kullanılmaktadır.

Proses Modeleme Proses parametrelerine bağlı kalıntı gerilme ve çapılmalar.

Mikroyapı Modelleme İncelenen lokasyona ve parametrelere bağlı tane yapısı ve porozite.

Yorulma Modelleme Belirli yüklenme koşulları altındaki yorulma performansı.

Optimize the AM Process : Multi-dimensional process and design optimization to allow user to optimize the AM process and design based on microstructure and/or fatigue results.

Fizik tabanlı simülasyon paketi, müşterilerimizin çalıştığı farklı eklemeli imalat platformlarında (PBF, DED) ve çeşitli alaşım sistemlerinde kullanılmıştır. İlgili malzemeler Inconel 625, Inconel 718, 7-4 PH, 15-5 PH paslanmaz çelik, Ti64 ve AlSi10Mg alaşımlarıdır. Bunun dışında simülasyon gerekli minimal kalibrasyonlar ile yeni alaşımlara uygulanabilmektedir.

Business Value

 • Physics-based ICME platform that links process-microstructure-fatigue performance for metal additive manufacturing
 • Unique microstructure module that virtually examines AM parts at microscale level, including grain size, grain morphology, and porosity
 • Proprietary fatigue model that predicts fatigue performance at grain level considering microstructural defects and variations
 • Cloud-based software that leverages AWS high-performance computing for fast simulation.
dc-am-modelleme-sonuclari-en-1
Back To Top
Close Bitnami banner
Bitnami