skip to Main Content
porozite-1

Porozite Ölçüm Araçları

Mecanum porozite ölçüm cihazları; gürültü kontrol mühendislik hesaplamalarında kullanılan önemli parametrelerden, “açık porozite (open porosity)” ve ” gerçek kütle yoğunluğu (true bulk density)” değerlerinin güvenilir ölçümü için tasarlanmış test sistemleridir.

Malzeme Özellikleri
1. Açık Porozite
2. Gerçek Hacim Yoğunluğu

Uygulama Alanları

Mecanum porozite ölçüm sistemleri; dünyanın önde gelen malzeme tedarikçileri, otomotiv ve uçak endüstrisindeki test ve analiz çalışmalarındaki tutarlı sonuçları ile mühendislik faaliyetlerine değer katmaktadır. Porozite ölçüm sistemlerinin temel kullanım alanları:

► Malzemelerin imalat süreçlerindeki kalite kontrol çalışmaları

► Araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları

► Akustik simülasyon yazılımlarına, malzeme ses yutum özelliklerinin beslenmesi faaliyetler

Temel Özellikler

Mecanum porozite ölçüm sistemleri, doğrulama kartı ile birlikte doğrulama örneği ve Phi-X™ yazılımı ile birlikte gelmektedir. Phi-X™ yazılımı, test mühendisini, test süreci esnasında ve test işlemi sonrasındaki açık porozite ve gerçek kütle yoğunluğu hesaplamalarında yardımcı olmaktadır. Porozite ölçüm sistemi, aynı zamanda B&K ve Mecanum, empedans tüpleri, hava akış direnci ölçüm sistemleri ve yarı statik mekanik analizör sistemlerinde de kullanılabilen, disk şeklindeki kalibrasyon malzemeleri ile çalışmaktadır. Opsiyonel kalibrasyon örnekleri de tedarik etmek mümkündür.

Qusai-Static Mekanik Analizör

Yarı statik mekanik analiz test sistemleri; gürültü kontrol mühendisliği çalışmalarında kullanılan poröz akustik yalıtım malzemelerinin, elastik özelliklerinin (Young modulus E; Poisson ratio ν; Damping loss factor η) hesaplanabilmesi için tasarlanmış, güvenilir ölçüm sistemleridir.

Uygulama Alanları
Mecanum yarı statik mekanik analiz ölçüm sistemleri; dünyanın önde gelen malzeme tedarikçileri, otomotiv ve uçak endüstrisindeki test ve analiz çalışmalarındaki tutarlı sonuçları ile mühendislik faaliyetlerine değer katmaktadır. Yarı statik mekanik analiz ölçüm sistemlerinin temel kullanım alanları:

► Malzemelerin imalat süreçlerindeki kalite kontrol çalışmaları

► Araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları

► Akustik simülasyon yazılımlarına, malzeme ses yutum özelliklerinin beslenmesi faaliyetler

► Yarı statik mekanik analiz ölçüm sistemleri; Nova™, VA One™, and MSC Actran™ gibi Biot tabanlı yazılımlar ve Biot poroelastik denklemleri ile uyumlu olarak çalışma

Temel Özellikler

Mecanum yarı statik mekanik analiz test sistemleri; bir adet data toplama sistemi, QMA-X™ yazılımı, test prosedürlerinin doğrulanması süreçlerinde kullanılan bir adet kalibrasyon kartı ile birlikte gelmektedir. QMA-X™ yazılımı, test sisteminden elastik malzeme özelliklerinin elde edilmesi ve işlenmesi süreçlerinde kullanılmaktadır. Sistemin genel ölçüm frekansı aralığı 10-100 Hz dir. Mecanum yarı statik mekanik analiz test sistemleri; aynı zamanda Mecanum, empedans tüpleri, porozite ölçüm sistemleri ve statik hava akış direnci ölçüm sistemlerinde de kullanılabilen, disk şeklindeki kalibrasyon malzemeleri ile çalışmaktadır.

qusai-1
empedans-img

Empedans Tüp

Mecanum empedans tüpleri; gürültü kontrol mühendislik hesaplamalarında kullanılan önemli parametrelerden, “ses yutum katsayısı (absorption coefficient)” ve ” ses iletim kaybı (transmission loss)” değerleri başta olmak üzere güvenilir ölçümler yapmak için tasarlanmış test sistemleridir.

Uygulama Alanları
Mecanum empedans tüpleri; dünyanın önde gelen malzeme tedarikçileri, otomotiv ve uçak endüstrisindeki test ve analiz çalışmalarındaki tutarlı sonuçları ile mühendislik faaliyetlerine değer katmaktadır.
Empedans tüplerinin temel kullanım alanları:
► Malzemelerin imalat süreçlerindeki kalite kontrol çalışmaları
► Araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları
► Akustik simülasyon yazılımlarına, malzeme ses yutum özelliklerinin beslenmesi faaliyetler

Elde Edilen Veriler
► Ses Yutum Katsayısı (α)
► Yansıma Katsayısı (R)
► Yüzey Empedansı (Zs/Zair)
► Ses İletim Kaybı (TL)
► Karakteristik Empedans (Z/Zair)
► Tranfer Matriks Katsayısı (Tij)
► Dinamik Yoğunluk (ρeq)
► Sıkıştırılabilirlik (Keq)

Sigma-Statik Hava Direnci Ölçüm Sistemleri

Statik hava akış direnci ölçüm sistemleri; gürültü kontrol mühendisliği çalışmalarında kullanılan poröz akustik yalıtım malzemelerinin , “statik hava akış direnci ve statik viskoz geçirgenlik” parametrelerinin hesaplanabilmesi için geliştirilmiş, güvenilir ölçüm sistemleridir.Sistem, ASTM C522-03 ve ISO 9053-91 standartlarında açıklanan doğrudan yöntem temel alınarak hazırlanmıştır.

Malzeme Özellikleri

► Statik Hava Akımı Özdirenci (Pa.s / m² veya rayls / m)

► Statik Hava Akımı Direnci (Pa.s/m or rayls)

► Statik Viskoz Geçirgenlik (m² veya Darcy)

Uygulama Alanları

Mecanum statik hava akış direnci ölçüm sistemleri; dünyanın önde gelen malzeme tedarikçileri, otomotiv ve uçak endüstrisindeki test ve analiz çalışmalarındaki tutarlı sonuçları ile mühendislik faaliyetlerine değer katmaktadır.

Statik hava akış direnci ölçüm sistemlerinin temel kullanım alanları:

► Malzemelerin imalat süreçlerindeki kalite kontrol çalışmaları

► Araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları

► Akustik simülasyon yazılımlarına,malzeme ses yutum özelliklerinin eklenmesi

Temel Özellikler

Mecanum statik hava akış direnci ölçüm sistemleri; değişik ebatlarda konfigüre edilebilen bir adet test numunesi yerleştirme bölümü, ince film bölümü, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, kalibrasyon malzemesi ve kalibrasyon kontrol kartı ve Sigma-X™ yazılımı ile birlikte gelmektedir. Sigma-X™ yazılımı, test cihazından data elde edilmesi ve elde edilen statik hava akış direnci datasının işlenmesi için kullanılmaktadır. statik hava akış direnci ölçüm sistemi, aynı zamanda B&K ve Mecanum, empedans tüpleri, porozite ölçüm sistemleri ve yarı statik mekanik analizör sistemlerinde de kullanılabilen, disk şeklindeki kalibrasyon malzemeleri ile çalışmaktadır. Opsiyonel kalibrasyon örnekleri, ve malzeme yerleştirme bölümleri de tedarik etmek mümkündür.

sigma-1
Back To Top
Close Bitnami banner
Bitnami